Jarenlange ervaring in het beheer van VVE’s opgedaan bij verschillende partijen

Technisch beheer

Het in behandeling nemen van (dringende) storing- en klachtenmeldingen (24-uursservice voor 365 dagen per jaar) met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten, de gemeenschappelijke zaken van het gebouw en alle andere technische kwesties die de appartementseigenaren gezamenlijk betreffen.

Het in behandeling nemen, beoordelen en afhandelen van alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks onderhoud betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, de gemeenschappelijke zaken en de voorzieningen van het gebouwencomplex, waaronder begrepen de uitbesteding van en de controle op de te verrichten onderhoudswerkzaamheden, een en ander met inachtneming van de schriftelijke afspraken die hieromtrent met het Bestuur worden gemaakt. Deze afspraken maken deel uit van de Beheerovereenkomst.

Het namens De Vereniging afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van de technische installaties, gemeenschappelijke zaken en voorzieningen van het gebouwencomplex, alsmede het controleren van de correcte uitvoering van deze overeenkomsten, een en ander met inachtneming van de schriftelijke afspraken die hieromtrent met het Bestuur worden gemaakt. Deze afspraken maken deel uit van de Beheerovereenkomst. Toezicht en controle op de naleving van contracten met betrekking tot schoonmaak en tuinonderhoud behoren niet tot de taak van de Beheerder. De Beheerder is wel aanspreekpunt voor het Bestuur voor klachten en opmerkingen over de kwaliteit van uitvoer van schoonmaak- en tuinonderhoudcontracten.

Volg ons op social media

VVE Commitment