Jarenlange ervaring in het beheer van VVE’s opgedaan bij verschillende partijen

Beheer van VVE’s

Succesvol beheer van uw VVE hangt natuurlijk af van de deskundigheid van de beheerder. Maar daarnaast is het ook van groot belang dat er een persoonlijke klik is tussen de beheerder, het bestuur en de leden van de VVE. Een belangrijke voorwaarde voor een prettige en efficiënte samenwerking. VVE Commitment is er voor alle VVE’s: groot én klein.

Wat is een VVE?

Bewoners van een complex met koopappartementen zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan het onderhoud en beheer van gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Om dit in goede banen te leiden heeft de overheid de Vereniging van Eigenaren (VVE) in het leven geroepen. Iedere koper wordt automatisch lid bij aankoop van zijn/haar appartement. De VVE is opgebouwd uit een bestuur en een aantal commissies en vergadert minimaal één keer per jaar. Het opbouwen van een reservefonds en het opstellen van een jaarrekening zijn andere wettelijke verplichtingen.

Het beheer van een VVE, Mandeligheid en/of parkeerplaatsen hebben we opgesplitst in drie soorten beheer:

Aanvullende diensten

  • Begeleiden van planmatig onderhoud
  • Opstellen meerjarenonderhoudsbegroting
  • Ondersteuning bij extra vergaderingen
  • Het verzorgen van het voorzitterschap voor de vergaderingen
  • Het organiseren van tussentijdse vergaderingen en de verslaglegging hiervan
  • Het opstellen van het huishoudelijk reglement
  • Advisering over de haalbaarheid van onderhoudsprojecten

Volg ons op social media

VVE Commitment