Jarenlange ervaring in het beheer van VVE’s opgedaan bij verschillende partijen

Activering slapende VVE’s

Een slapende Vereniging van Eigenaars? Word snel wakker, want u voldoet niet aan de wettelijke regels. VVE Commitment verzorgt de activering. Wij verrichten de volgende werkzaamheden:

  • Het organiseren van een activeringsvergadering;
  • Het leiden van deze vergadering en zorgen voor benoeming van een voorzitter, een bestuur en een kascommissie;
  • Het adviseren van de VVE over de te nemen stappen;
  • Uiteraard kan VVE Commitment indien gewenst ook het beheer gaan uitvoeren van de VVE.

Wettelijke verplichting

Sinds 1 mei 2008 is het voor VVE’s wettelijk verplicht een reservefonds op te zetten waaruit blijkt welke gelden beschikbaar zijn voor toekomstig onderhoud.

Voor een slapende VVE is het dus noodzaak om “wakker” te worden. Dat kan één van de eigenaren doen door het bestuur te verzoeken de ledenvergadering bijeen te roepen. Daarnaast kan ook de gemeente slapende VVE’s aanschrijven om actief te worden. Het belang van de gemeente is namelijk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de panden behouden blijft.

Is er nog geen bestuur aanwezig in de slapende VVE, dan kan iedere eigenaar het initiatief nemen om de andere eigenaren te vragen bijeen te komen in een activeringsvergadering. In die vergadering bespreken de eigenaren wie voorzitter wil worden, wie zitting wil nemen in het bestuur en wie de boekhouding wil verzorgen.

Daarnaast is het nodig om een begroting vast te stellen, een meerjarenonderhoudsplan, een reservefonds (en de bijdrage hieraan) en verzekeringen af te sluiten.

Moment van activering VVE

De gemeente kan besluiten VVE’s en eigenaren aan te schrijven, dat wil zeggen verplichten onderhoud uit te voeren. Op deze wijze wordt een slapende VVE vanzelf wakker geschud.

Een VVE kan ook besluiten zelf het initiatief te nemen om actief te worden. Het voordeel is dat er dan geen druk is vanuit de gemeente en men zelf de zaken op de gewenste wijze kan organiseren.

Bent u geïnteresseerd in het activeren van uw VVE? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.

Volg ons op social media

VVE Commitment