Jarenlange ervaring in het beheer van VVE’s opgedaan bij verschillende partijen

Basis All-in pakket

 • Het inrichten van de administratie aan de hand van de splitsingsakte;
 • Het opstellen van de begroting en een digitaal voorstel aan de vergadering met betrekking tot de periodieke bijdragen;
 • Het incasseren, administreren en zonodig aanmanen van de door de eigenaren verschuldigde periodieke bijdragen aan de hand van een incassomandaat;
 • Het betalen en administratief verwerken van de door de voorzitter goedgekeurde facturen;
 • Het bijhouden van de boekhouding van de VVE;
 • Het verzorgen van de jaarrekening (balans en exploitatierekening);
 • Het opstellen van gegevens voor de notariële overdracht van een appartementsrecht waarvan de kosten in rekening worden gebracht bij koper of verkoper, zoals bepaald in de splitsingsakte;
 • Het invoeren van eigenarengegevens in de ledenadministratie;
 • Het bijhouden van de ledenadministratie;
 • Vergaderen en notuleren;
 • Dagelijks technisch beheer;
 • Afhandelen van onderhoudsklachten;
 • Handhaving van de leefomgeving, zoals bepaald in het splitsingsreglement en/of huishoudelijk reglement;
 • Schademeldingen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Volg ons op social media

VVE Commitment